Soveltimo, Y-tunnus 2086221-4 Ohjelmistokehitys
Takaisin www.soveltimo.fi

Soveltimo

Nimi
Soveltimo, Y-tunnus 2086221-4
Osoite
Lähdesuonkatu 8, 80140 JOENSUU
www
http://www.soveltimo.fi

Johdanto

Soveltimon yleisin palvelumuoto on ohjelmointi ja siihen välittömästi liittyvät tehtävät Linux ja UNIX alustoilla. Palveluun sisältyy sovellustekninen suunnittelu, kehitysympäristön ylläpito, ohjelmointi, testaus ja tekninen dokumentointi etukäteen sovittavassa laajuudessa. Tärkein tavoite on laadukas työn jälki.

Ohjelmistokehitys perustuu kokemukseen useiden tietojärjestelmien toteutuksissa eri toimialoille. Erilaisten sovellusalueiden ja toimitusten yhteydessä on kehittynyt kyky nähdä kokonaisuuksia ja suunnitella niiden osia. Keskeisiä osa-alueita asiantuntemuksessa ovat oliotekniikka ja tietokannat sekä sovellusarkkitehtuuri.

Palvelun hinta perushinnaston mukaan.

Suunnittelu

Sovellustekninen suunnittelu toimii varsinaisen ohjelmoinnin ja testauksen lähtökohtana. Se perustuu olemassa oleviin vaatimusmäärittelyihin, sekä parhaimmillaan valmiiseen testauskuvaukseen. Soveltimon palvelu sisältää sovitussa laajuudessa järjestelmän ja sovellusten suunnittelua.

Suunnittelussa olennaista on purkaa vaatimusmäärittely tai käyttötapaukset ohjelmistoteknisiin osa-alueisiin, joista muodostuu toteutettavan ohjelmiston perusrakenne. Suunnitelmia muokataan ja laajennetaan toteutuksen edetessä tarpeen mukaan.

Kehitysympäristö

Kehitysympäristön valmistelu ja ylläpito on tärkeä osa ohjelmistokehitystä. Kehitysympäristö rakennetaan ohjelmistoarkkitehtuurin mukaan, sisältäen ohjelmistokehityksessä tarvittavat tietovarastot, palvelut ja työvälineet. Soveltimo osallistuu sovittaessa ympäristön valmisteluun, esimerkiksi Linux palvelimien, versiohallinnan ja ohjelmointikirjastojen osalta.

Ohjelmistokehityksen kannalta olennaista on, että kehitysympäristö tukee hyvin ohjelmistoarkkitehtuuria ja kehitysryhmän tarpeita. Ympäristön ylläpitoon kuuluu myös uusien välineiden selvitykset ja käyttöönotot hankkeen aikana.

Ohjelmointi ja testaus

Ohjelmistokehityksen olennaisin osa on ohjelmointi ja siihen suoraan kuuluva yksikkötestaaminen. Ohjelmoinnin tuloksena syntyy varsinainen toimitettava ohjelmisto, joka yksikkötestausten jälkeen kasataan kokoonpanon työkaluilla. Soveltimo peruspalvelu kattaa ohjelmoinnin, yksikkötestauksen ja kokoonpanon.

Hyvässä sovellusarkkitehtuurissa hyödynnetään kerroksia ja osituksia, jolloin kukin koodiyksikkö sisältää vain rajatun toiminnan. Näin ohjelmoinnissa ja testauksessa keskitytään riittävän pieneen asiaan kerrallaan ja tehdään se mahdollisimman hyvin. Tämä parantaa muutosten hallintaa ohjelmistokehityksen aikana, kun suunnitelmat tarkentuvat toteutuksen edetessä.

Dokumentointi

Toteutuksen aikana tarkentuneista suunnitelmista tulee tekninen dokumentaatio, jossa kuvataan käytetyt sovellustekniset ratkaisut. Ohjelmiston valmistuessa kuvauksia täydennetään tarpeen mukaan, jolloin niitä voidaan käyttää myös järjestelmäoppaan pohjana. Soveltimo palvelu sisältää tekniset kuvaukset sovittavassa laajuudessa, Linux ja UNIX välineillä tehtynä.

Yksi osa dokumentointia on koodin yhteyteen kirjoitettava kommentointi. Esimerkiksi Java ohjelmointikielen javadoc kommentit saa työkaluilla HTML-muotoon, joka toimii ohjelmoijan oppaana ja teknisenä kuvauksena. Käytännöllinen kommentointi on merkittävä osa Soveltimo palvelun laatua, ja tärkeää erityisesti ohjelmiston ylläpidon siirtyessä asiakkaalle.