Soveltimo, Y-tunnus 2086221-4 Ohjelmiston tuotteistus
Takaisin www.soveltimo.fi

Soveltimo

Nimi
Soveltimo, Y-tunnus 2086221-4
Osoite
Lähdesuonkatu 8, 80140 JOENSUU
www
http://www.soveltimo.fi

Johdanto

Soveltimo tarjoaa ohjelmistotoimitusten tuotteistukseen liittyvää palvelua sisältäen suunnittelua, valmistelua ja ohjelmistokehitystä Linux ja/tai UNIX alustoilla. Palveluun kuuluvat tehtävät kartoitetaan ja sovitaan etukäteen tarpeen mukaan. Palvelun kokonaishinta on tehtävistä riippuen 420-540€ / päivä (6 tuntia) + ALV, kun käytetään Soveltimo sopimusehtoja.

Ohjelmiston tuotteistuksessa suunnitellaan tehtyjen järjestelmätoimitusten pohjalta tuotekonsepti, jolla saadaan ohjelmistokehitykseen ja toimituksille yhtenäinen perusta. Tuotekonseptiin valitaan mukaan ne liiketoiminnan sektorit, joihin halutaan ohjelmiston toimituksissa keskittyä. Ohjelmiston toimitus puretaan osa-alueisiin, joissa kuvataan tuotteen sisältö.

Suunnitteluvaiheen jälkeen tuotteistuksen vienti käytännön toimintaan siirtyy asiakkaalle. Soveltimo tarjoaa erikseen sovittaessa tukea ohjelmistotekniseen suunnitteluun. Palvelun loppuraportti sisältää lyhyen yhteenvedon toteutuneista tehtävistä ja tuotteistuksen tilanteesta.

Tuotekonsepti

Tuotteistuksen lähtökohta on tarve yhtenäistää järjestelmien toimituksia, ja samalla keskittyä valittuihin liiketoiminnan tarpeisiin. Lähtötilanne on haastavimmillaan täysin eriytyneiden ohjelmistoversioiden projektit, mutta parhaimmillaan toimitusprojektien pohjalla on teknisesti yhtenäinen ohjelmiston ydin.

Olennainen kysymys on "Mihin liiketoiminnan tarpeisiin oma tuotekonsepti on ratkaisu?". Toteutuneista järjestelmätoimituksista poimitaan asiat, jotka palvelevat valittuja liiketoiminnan tarpeita. Ohjelmiston yhteydessä tarjotuista lisäpalveluista otetaan mukaan tuotekonseptia tukeva liiketoiminnan osaaminen.

Alkutilanne

Tuotteistaminen aloitetaan tilanteesta, jossa liiketoiminnan tarpeisiin toimitetaan tietojärjestelmiä erillisinä hankkeina. Usein ohjelmistokehitys perustuu samoihin teknisiin ratkaisuihin, joiden sovitukset tilaajien tarpeisiin ovat eriytyneet yhteensopimattomiksi.

Alkutilanteessa mietitään "Miten yhtenäistetään joustavuus säilyttäen?" Toimitetuista tietojärjestelmistä selvitetään yhteiset ydintoiminnot, joista muodostuu ohjelmiston tekninen perusrakenne. Eri toimituksiin toteutetut sovitukset puretaan asetuksiin ja rajapintoihin, joilla toiminnot mukautuvat eri käyttötapauksiin. Tavoitteena on vakaa ja mukautuva kokonaistoimitus.

Tuotesuunnittelu

Toimituskaavion avulla eritellään ohjelmisto ja lisäpalvelut, eli kootaan ohjelmiston tuoteseloste kattaen rakenteen, toiminnot, asentamisen ja hallinnan. Ohjelmiston tietosisällöt ja sillä tehtävät toiminnot riippuvat toimialasta ja sovelluksesta, mutta toimituksen kokonaiskuva on yleensä alla olevan kaavion mukainen.

Ydinkysymys on "Mitä osa-alueita tuotteen toimitus sisältää?" Ohjelmiston tekninen rakenne jaetaan toimituskaavion mukaisiin osiin, ja niiden välille kuvataan selkeät rajapinnat. Myös ohjelmiston ympärille tarjottavat lisäpalvelut yksilöidään ja sovitetaan ohjelmiston toimintoihin.

Katselmointi

Tuotteistuksen lopuksi käydään kehitysryhmän ja asiakaspalvelun kanssa läpi tuotekonseptin sisältö. Tavoitteena on saada kaikille yhtenäinen kokonaiskuva ohjelmiston toimituksista tuotteena.

Keskeistä on selvittää "Miksi asiat on suunniteltu näin?". Ohjelmiston kehitystyössä olleet asiantuntijat näkevät kyllä tuloksistakin mitä on tuotteistettu, mutta ratkaisujen perusteet katselmoidaan yhdessä. Tuotekonseptin taustalla on liiketoiminnan tarpeet, joiden mukaan kootaan ohjelmiston toimituksiin kuuluvat osa-alueet.