Soveltimon logo
Soveltimo Y-tunnus 2086221-4

Toiminta 2009

Vuonna 2009 toimintaan kuului toimeksiantojen lisäksi Linux kernel opiskelua kehittämällä ajuridemo kernel modulina sekä sisäverkon ja UNIX/Linux hallinnan osaamisen syventämistä. Myös VirtualBox ja Qemu laite-emulaattoreiden käyttö tuli tutuksi.

Olioseminaari
Tehtävänä seminaari oliokeskeisen ohjelmistokehityksen avainasioista ohjelmistosuunnittelijoille. Painotuksena funktionaalisen järjestelmäkehityksen muuttaminen oliopohjaiseksi tuotekehitykseksi.

Sovelluskehitys
Tehtävänä tehdasjärjestelmän laajentaminen uusilla toiminnoilla ja tiedonsiirron rajapinnoilla. Sovellusalueena toiminnanohjauksen ja mittaustietojen siirto tuotanto- ja laboratoriojärjestelmien välillä.
Kehitysympäristö
Sovelluskehitys
Tehtävänä tehdasjärjestelmän laajentaminen uudella tiedonsiirron rajapinnalla. Sovellusalueena mittaustietojen siirto laiteohjelmiston ja tuotantojärjestelmän välillä.
Kehitysympäristö
Sovelluskehitys
Tehtävänä laskusovelluksen laajentaminen Finvoice (XML) muodon käsittelyllä.
Sovelluskehitys
Tehtävänä sovellus toiminimen inventaariotietojen (laitteistot, käyttöjärjestelmät, kehitysvälineet) taltiointiin ja raportointiin.
Ohjelmistokehitys
Tehtävänä hajautetun ohjelmiston kokonaisarkkitehtuuri ja palvelinsovellukset Java JEE alustalle. Sovellusalueena tilastotietojen keruu, jalostus ja raportointi.
Kehitysympäristö
Ohjelmistokehitys
Opiskeluna ja harjoitteluna demo-ohjelmiston arkkitehtuuri ja suunnittelu Java JEE alustoille. Tavoitteena syventää ja kehittää Java JEE asiantuntemusta. Sovellusalueena UNIX/Linux laitteistojen, käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen hankintojen ja hallinnan dokumentointi.
Kehitysympäristö
Solaris 10 hallinta
Solaris 10 käyttöjärjestelmän asennus ja hallinta SPARC-alustalla. Laitteiston, käyttöjärjestelmän, levyjärjestelmän ja ohjelmistojen asennusta ja hallintaa. Käyttöjärjestelmän komentotyökalujen käyttö ja palveluiden hallinta. Levyjen osiointi, peilaus ja loogiset levyt. Vapaiden ohjelmistojen (CSW) lataukset ja hallinta (pkgutil).
Sisäverkon hallinta
Sisäverkon rakentaminen Linux reitittimellä, kaapelimodeemin ja kytkimen kautta. VPN yhteyksien rakentaminen ulkoisiin verkkoihin.
Laite-emulaattorit
Laite-emulaattorien käyttäminen käyttöjärjestelmien tutkimiseen ja verkkoyhteyksien rakentamisiin.
Linux kernel opiskelu
Itseopiskeluna Linux kernel arkkitehtuuriin perehtyminen ja ajurin kehitys kernel modulina. Syventyminen erityisesti laitetiedostoihin (/dev, sysfs ja procfs), lukituksiin ja ajastukseen. Ajuridemo puskuroimattoman merkkipohjaisen laitetiedoston (character device) käsittelyyn (read/write/ioctl).

Etusivu