Soveltimon logo
Soveltimo Y-tunnus 2086221-4

Toiminta 2010

Vuoden 2010 toiminta sisälsi ohjelmistokehitystä ja perehtymistä Javan hajautustekniikoihin (RMI, JMX) sekä Liferay portaalialustaan. Toiminimen sisäverkon palveluiden ja laitteistojen hallintaan kuului myös UNIX/Linux osaamisen syventäminen ja toiminimen kotipaikka vaihtui Joensuuhun.

Ohjelmistokehitys
Tehtävänä palvelimen ohjelmistoarkkitehtuuri ja -suunnittelu Java JEE alustalle. Sovellusalueina tilastotietojen keruu, jalostus ja raportointi sekä keruulaitteistojen hallinta markkinoinnin analysointiin.
Kehitysympäristö
Ohjelmistokehitys
Tehtävänä palvelimen ohjelmistoarkkitehtuuri ja -suunnittelu Java Spring ympäristöön. Sovellusalueena kuluttajille suunnatun verkkopalvelun (mobiili ja selain) tietojen hallinta, jakelu ja käyttöraportointi asiakaspalvelun ja markkinoinnin tarpeisiin.
Kehitysympäristö
Ohjelmistokehitys
Opiskeluna ja harjoitteluna palvelinohjelmiston suunnittelu Java JEE alustoille. Tavoitteena syventää ja kehittää Java JEE asiantuntemusta. Sovellusalueena UNIX/Linux laitteistojen, käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen hankintojen ja hallinnan dokumentointi.
Kehitysympäristö
Liferay opiskelu
Itseopiskeluna Liferay portaalialustan arkkitehtuuriin ja käsitemalliin perehtyminen. Portlet 2.0 kutsurajapinnan perusteet. Liferay asentaminen, tietokanta ja portaalien hallinta. Vertailu Pluto viitealustaan.

Java hajautustekniikoiden opiskelu
Itseopiskeluna Java RMI ja JMX hajautustekniikoiden tutkiminen. Etäolioiden toteuttaminen RMI tekniikalla verrattuna JEE tekniikkaan.

Etusivu