Toiminta 2020

Soveltimon toimintaan vuonna 2020 kuului ohjelmistokehitystä sekä toiminimen laitteistojen asennuksia ja ylläpitoa. Lisäksi ohjelmistoalan opiskelua omien vahvuuksien syventämiseksi ja osaamisen laajentamiseksi.

Ohjelmistokehitys
Sovelluskirjasto käyttöliittymien toteutuksiin. Kirjaston laajennus ja jatkokehitys Java 11 ja Vaadin Flow alustoille. Tehtävinä suunnittelu, toteutus, testaus ja paketointi.
Kehitysympäristö

Ohjelmistokehitys
Tuotannon ja tuottavuuden seurannan ohjelmisto. Sovellusalueina tietokanta, käyttöliittymät ja tiedon hallinnan rajapinnat. Kohteena terästeollisuuden tuotantolaitteet ja prosessit. Tehtävinä suunnittelu, toteutus, testaus ja kokoonpano.
Kehitysympäristö

Ohjelmistokehitys
Simulaattori teollisen tuotantoyksikön toimintatapahtumille, tuotannon seurannan ohjelmistojen testauksiin ja esittelyihin. Tehtävinä suunnittelu, toteutus, testaus ja kokoonpano.
Kehitysympäristö

Ohjelmistokehitys
Tuotannon ja tuottavuuden seurannan ohjelmistotuote. Sovellusalueena koko ohjelmisto järjestelmätoimituksena. Kohteena teollisuuden ja kuljetusten tuotantokoneet ja laitteet sekä prosessit. Tehtävinä määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja kokoonpano sekä tuotteistus.
Kehitysympäristö

Menetelmäsuunnittelu
Selvitys mittaustulosten analysointiin wavelet menetelmiä käyttäen, tavoitteena löytää hyötyjä ennakoivan kunnonvalvonnan sovelluksiin. Tehtävinä toteutustapoihin perehtyminen ja sovellusdemo mittausten analysointiin.
Työvälineet

Ohjelmistohanke
Malliohjelmisto esimerkkinä Soveltimon hankepalveluista. Tehtäväalueina ohjelmiston arkkitehtuuri, mallinnus ja toteutus.
Kehitysympäristö

Opiskelut
Ohjelmistokehityksen menetelmiin ja välineisiin perehtyminen osaamisen syventämiseksi. Erillisprojektina olio-ohjelmoinnin vertailu eri kielissä. Käyttöjärjestelmien ja järjestelmähallinnan välineiden osaamisen ylläpito ja laajentaminen, laitealustoilla ja Qemu virtuaalikoneissa.

Toiminimen intra
Työpisteiden ja palvelimien asennukset ja hallinta laitteistoissa, USB-tikuilla ja virtuaalikoneissa. Varmistukset, ohjelmistot ja kehitysympäristöt. Sisäverkon reititykset, palomuurit, levyjakelut ja palvelut.

Etusivu